El Cefire ArtísticoExpressiu organitza un súper-curs. AIXÒ ÉS RITME!