Ferramentes que els alumnes van utilitzant a classe al llarg del curs.

Una «tablet» de ritmes de Jaume i un instrument de multi-percussió de Noa.